Systemet är huvudsakligen avsett för tillverkning av oisolerade fönster, kassaboxar, vindskydd, utställningsfönster, dörrar, skiljeväggar. MB-45 kan användas för att bygga yttre snickerier, men endast element som inte kräver värmeisoleringsparametrar.

 

 

Specifikation:

 • ramdjup (dörr / fönster) – 45 mm,
 • bladdjup (dörr / fönster) – 45 mm / 54 mm,
 • glastjocklek (fast fönster /öppningsbart fönster) – 2-25 mm / 2- 34 mm,
 • standardglaspaket är 4/16Ar/4th [Ug = 1.1] *,
 • maximala mått på dreh/kipp-fönster – H upp till 2400 mm (1850 mm), L upp till 1250 mm (1600 mm),
 • maximal bladvikt (dörr / fönster) – 120/130 kg,
 • profil med en kammare,
 • kall aluminium, utan termiskt avbrott,
 • möjlighet att använda enstaka VSG- glasrutor,
 • möjlighet att använda dolda beslag,
 • möjlighet att tillverka dörr utan tröskel (med borste eller fallande tröskel),
 • möjlighet att skapa svängdörrar,
 • möjlighet att böja profiler och skapa bågfönster (fasta fönster).

*gäller som standard den 16/04/2019. Det krävs teknisk bekräftelse.