Systemet uppfyller alla krav för fönster- och dörrsnickeri som används i passiva byggnader, vilket bekräftas av certifikaten från The Passive House Institute (PHI Darmstadt). Systemet används för att tillverka element av externa installationer.

 

 

Specyfikation: 

 • djup på karm: 95 mm,
 • djup på båge: 104 mm,
 • tjocklek på glaspaket: karm 27-72 mm, båge 34,5-81 mm,
 • standardglaspaket: 4th/16Ar /4/16Ar/4th [Ug=0,6]*,
 • maximala mått på båge: H upp till 2900 mm, L upp till 1700 mm,
 • maximal vikt på båge: 160 kg,
 • profil med tre kammare,
 • system med termiskt avbrott,
 • möjlighet att använda en extra isolator – Aero,
 • 1- eller 2-kammarsglaspaket,
 • möjlighet att skapa tvåfärgade strukturer,
 • möjlighet att använda dolda beslag,
 • fönster med certifikat från The Passive House Institute i Darmstadt,
 • för versioner MB-104 Passive SI och MB-104 Passive Aero,
 • rekommenderas för passiva byggnader.

*gäller som standard den 16/04/2019. Det krävs teknisk bekräftelse.